ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

09 листопада 2012
Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення обліку витрат при торгівлі ювелірними виробами іноземного виробництва – аналіз норм законопроекту №11404

Шановні учасники ювелірного ринку!

Союзом ювелірів України проаналізовані норми внесеного Кабінетом Міністрів України 07.11.2012 р. проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного виробництва» (реєстр. №11404).

Стислий зміст законопроекту: пропонується запровадити для фізичних осіб – платників єдиного податку першої – третьої груп обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу товарів іноземного виробництва, що підпадають під визначення груп 71, 84, 85 та 91 УКТ ЗЕД. Також передбачається зобов’язати платників єдиного податку першої i другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, вести облік витрат на придбання вищевказаних товарів іноземного виробництва. При цьому пропонується визначити обов`язковим документом для ведення такого обліку завірену декларантом копію митного документу, у відповідності до якого товар було ввезено на митну територію України у митному режимі імпорту.

Аналіз законопроекту.

До товарів іноземного виробництва, щодо обігу яких законопроектом пропонується посилити контроль, зокрема віднесені ювелірні вироби, годинники наручні, кишенькові з корпусами, виробленими з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «наявність у продажу незаконно ввезених товарів робить економічно недоцільним легальний імпорт, а відтак не дозволяє здійснювати розвиток дистриб’юторської мережі, розробляти довгострокові плани роботи, вибудовувати соціально-відповідальну модель бізнесу. Таким чином, боротьба з контрабандою повинна включати, перш за все, дієвий контроль за продажем на внутрішньому ринку товарів іноземного виробництва».

Союз ювелірів України зауважує, що всі ввезені на територію України юридичними та фізичними особами ювелірні та побутові вироби, виготовлені з дорогоцінних металів з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб), підлягають обов`язковому клеймуванню державним пробірним клеймом. Клеймування провадиться за наявності митної декларації та документа про сплату ввізного мита, відповідно до п. 2 ст. 15 Закону України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».

За торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, суб`єкти господарювання сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу, відповідно до п. 4 ст. 22 цього Закону України.

Тобто, торгівля ювелірними виробами іноземного виробництва в Україні можлива виключно за наявності на них відбитків державного пробірного клейма, які можуть бути нанесені на такі вироби виключно за наявності митної декларації та документу про сплату ввізного мита.

Таким чином, установи, які здійснюють державний пробірний контроль і провадять клеймування ювелірних виробів державним пробірним клеймом (на даний час – казенні підприємства пробірного контролю Міністерства фінансів України), збирають і мають у своєму розпорядженні всю інформацію щодо всіх ввезених в Україну для продажу ювелірних виробів, поданих на клеймування..

Фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку фактично не здійснюють легалізацію на ринку незаконно ввезених ювелірних виробів та годинників, а також ввезених в Україну партій зазначених товарів сумарною фактурною вартістю до 300 або до 1000 євро в залежності від способу ввезення, які звільнені від сплати ввізного мита.

Згідно з усталеною практикою, відбір ювелірних виробів та годинників іноземного виробництва для закупівлі здійснюється безпосередньо за місцем знаходження виробника або постачальника за кордоном. А отже, фізичні особи-підприємці, які ввозять в Україну ювелірні вироби, несуть витрати на проїзд до місця знаходження іноземних виробників або постачальників і назад, оформлення в`їзної візи за необхідності її отримання, проживання і харчування під час перебування за кордоном, а також на доставку відібраних товарів.

Оскільки фізичні особи можуть ввезти без сплати мита ювелірні вироби та годинники на суму не більше 300 або 1000 євро, понесені ними витрати на відбір, закупівлю та доставку таких партій товарів у багато разів перевищують можливі прибутки. Тому для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку ввезення в Україну звільнених від сплати ввізного мита незначних товарних партій ювелірних виробів та годинників вартістю до 300 або до 1000 євро є економічно невигідним.

Також фізичні особи-підприємці - платники єдиного податку не приймають від інших фізичних осіб ювелірні вироби та годинники іноземного виробництва у комісійну торгівлю, оскільки це ускладнює ведення обліку та звітності і накладає обов`язки податкового агента при виплаті комітентам доходів, що спричиняє додаткові організаційні витрати та є економічно невигідним.

Легалізація на ринку України незаконно ввезених ювелірних виробів може бути економічно доцільною та прибутковою тільки у великих обсягах, недосяжних для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку. Така легалізація здійснюється насамперед шляхом клеймування незаконно ввезених ювелірних виробів пробірним клеймом.

Тому для забезпечення належного контролю за обігом ювелірних виробів іноземного виробництва немає необхідності і недоцільно приймати законопроект №11404, який спрямований на ускладнення та погіршення умов здійснення діяльності для найменш захищених учасників ювелірного ринку – фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок.

Замість прийняття законопроекту №11404 набагато ефективнішим буде запровадження таких механізмів і засобів державного регулювання, які б унеможливили легалізацію на внутрішньому ринку незаконно ввезених в Україну ювелірних виробів шляхом клеймування їх пробірним клеймом.

Щодо окремих норм законопроекту №11404 Союз ювелірів України зазначає про наступне.

1. Даним законопроектом передбачається запровадити для фізичних осіб – платників єдиного податку першої – третьої груп обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу товарів іноземного виробництва, що підпадають під визначення груп 71, 84, 85 та 91 УКТ ЗЕД, зокрема при продажу ювелірних виробів.

При цьому законопроектом не передбачений механізм фіксації податковими органами кола суб`єктів господарювання, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами іноземного виробництва, та однозначного їх відокремлення від інших суб`єктів господарювання, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами виключно вітчизняного виробництва. Зважаючи на цю обставину існує імовірність поширення обов`язку застосування реєстраторів розрахункових операцій на всіх без винятку платників єдиного податку, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами, при опрацюванні законопроекту №11404 у Верховній Раді, або в інших законопроектах.

У разі прийняття цієї норми учасники ювелірного ринку будуть вимушені нести недоцільні додаткові фінансові витрати на придбання, обслуговування та використання реєстраторів розрахункових операцій, на ведення додаткового обліку та подання додаткової звітності. Буде значно збільшено кількість виїзних позапланових та фактичних перевірок суб`єктів господарювання органами державної податкової служби, що спричинить посилення адміністративного тиску податкових органів на малий ювелірний бізнес. Союз ювелірів України вважає, що розширення обов`язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій не відповідає цілям і завданням спрощеної системи оподаткування. Водночас запровадження цієї норми не призведе до підвищення ефективності боротьби з обігом незаконно ввезених в Україну ювелірних виробів, оскільки такі вироби легалізуються до їх розміщення на ринку і пропонування споживачам, а саме - шляхом нанесення на них відбитків державного пробірного клейма.

2. Законопроектом пропонується зобов’язати платників єдиного податку першої i другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, вести облік витрат на придбання вищевказаних товарів іноземного виробництва. При цьому пропонується встановити, що завірена декларантом копія митного документу, у відповідності до якого товар було ввезено на митну територію України у митному режимі імпорту, є обов’язковою для обліку зазначених товарів іноземного виробництва.

У разі прийняття цієї норми будуть розширені підстави для застосування податковими органами до фізичних осіб-підприємців – торговців ювелірними виробами, які є платниками єдиного податку, штрафних (фінансових) санкцій у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відповідно до ст. 20 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Виходячи з практики податкових перевірок у 2009-2012 роках, застосування таких штрафних (фінансових) санкцій буде можливим, якщо фізична особа-підприємець здійснює реалізацію ювелірних виробів іноземного виробництва, одержаних до введення в дію цієї норми законопроекту, і не має завіреної декларантом копії митного документу, оскільки на час отримання таких ювелірних виробів не було встановлено обов`язку ведення обліку витрат на придбання ювелірних виробів іноземного виробництва.

Таким чином, законопроект №11404 не містить норм, які б могли ефективно вплинути на рівень боротьби з обігом незаконно ввезених в Україну ювелірних виробів. Натомість законопроект містить норми, спрямовані на погіршення умов ведення бізнесу платників єдиного податку та на посилення адміністративного тиску на малий ювелірний бізнес.

Союз ювелірів України вважає, що прийняття законопроекту №11404 є недоцільним, запропоновані у ньому засоби державного регулювання – неадекватними і неефективними для досягнення поставлених цілей цього законопроекту.

Союз ювелірів України офіційно звертається до Кабінету Міністрів України з пропозицією відкликати даний законопроект, провести широке громадське обговорення його положень, подати законопроект на погодження до Держпідприємництва з урахуванням зауважень і пропозицій громадськості, після чого прийняти рішення щодо доцільності або недоцільності внесення цього законопроекту на розгляд Верховної Ради.

Також Союз ювелірів України звертається до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Комітету з питань промислової, регуляторної політики та підприємництва з пропозицією рекомендувати парламенту відхилити законопроект №11404 через його недоцільність.

Водночас відзначаємо, що законопроект №11404 був поданий Урядом на розгляд Верховної Ради України перед останнім пленарним тижнем роботи парламенту VI скликання 20-23 листопада 2012 року.

На даний час законопроект №11404 не включений до порядку денного останнього пленарного тижня Верховної Ради України VI скликання і не включений до орієнтовного плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Тому існує вірогідність того, що цей законопроект не буде розглянутий у першому читанні до початку пленарних засідань парламенту нового VII скликання.

Згідно з ч. 1 ст. 95 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» законопроекти, не прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються Верховною Радою нового скликання.

Союз ювелірів України припускає, що подання Урядом законопроекту №11404 саме у період зміни складу парламенту може відволікти увагу учасників ювелірного ринку від реальних проблем, які несе поданий 08.11.2012 р. на підпис Президенту України Закон України від 16.10.2012 р. «Про внесення до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів)» (законопроект №10223).

Союз ювелірів України закликає всіх учасників ювелірного ринку прийняти активну участь в обговоренні проблемних питань та у спільних діях щодо прийнятого в цілому як закону законопроекту №10223 та законопроекту №11404!

Стежте за оновленням новин на офіційному сайті Союзу ювелірів України www.juvelir.org.ua!

З повагою,
президент Союзу ювелірів України Д.В. Видолоб
генеральний директор Союзу ювелірів України Е.Р. Джумажанов    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України


Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua